Roku 1960 začali zlínští lyžaři budovat novou chatu, Javorku. Na její stavbu získali od MNV 200 000 Kč. Do roku 1965 byl Josef Šperka jejím chatařem, jeho nástupcem byl Viktor Taufer. Později chatu rozšiřovali, neboť ji nevyužívali jen členové LO TJG, ale také sloužila (a dodnes slouží) jako ubytovací zařízení. Na Portáši postupem času vzniklo pod vedením Josefa Šperky několik vleků (viz obrázek). Brzy se zlínští lyžaři usadili na chatě Spartak. V průběhu let se členové LO TJG starali o Středisko na Portáši, o vleky, sjezdovky i chaty. Děti i manželka Josefa Šperky lyžovaly, a také, stejně jako on, úspěšně závodili. Josef Šperka se stal trenérem a v roce 1967 předsedou LO TJG.

Kompletní životopis Josefa Šperky zpracovaný Anežkou Berkyovou

 

Několik ilustračních fotek

 

Stavba lyžařského svahu ve Zlíně 1977

 

Zima a lyžování na Portáši 1981

 

Závody Super “G” na Portáši 1984

 

Více videí na YouTube